DISCLAIMER & ALGEMENE VOORWAARDEN

VOOR WWW.ENVOSEO.NL EN ENVOSEO.NL

 

Envoseo (Kamer van Koophandel: 68235860), verleent u hierbij toegang tot www.envoseo.nl en envoseo.nl (“de Websites”) en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

Envoseo, behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op de Websites is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van de Website.

Beperkte aansprakelijkheid

Envoseo, spant zich in om de inhoud van de Websites zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Websites aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Envoseo,.

In het bijzonder zijn alle prijzen op de Websites onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op de Websites opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Envoseo, nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Envoseo,.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Envoseo,, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter in Nederland.

Envoseo is niet aansprakelijk voor schade die (op welke wijze dan ook) ontstaat door of naar aanleiding van het gebruik of onvolledigheid van de informatie op de Websites.

Indien je vragen over de verwerking van je persoonsgegevens hebt, kun je met Envoseo contact opnemen via info@envoseo.nl.

Persoonsgegevens

Envoseo vindt een zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens belangrijk. Deze gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij de verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) stelt.

Envoseo stelt u hierbij ook op de hoogte dat de persoonlijke gegevens die u achterlaat of invult op de Websites tijdelijk bewaard kunnen worden voor verschillende doeleinden, maar nooit aan derden zonder expliciete toestemming worden verstrekt.

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die gebruikt worden om een internetgebruiker te herkennen en om de Websites goed te laten functioneren en navigatie door de diensten te vereenvoudigen, voor analysedoeleinden (om de website en dienstverlening te verbeteren) en om gepersonaliseerde informatie of advertenties aan te bieden. Cookies zijn geen programma’s die op het systeem van een gebruiker draaien en bestanden kunnen beschadigen.

Adverteerders bij Envoseo of partners van Envoseo kunnen cookies toepassen om de kwaliteit van hun advertentiecampagnes te verbeteren en advertenties specifiek op jouw voorkeuren af te stemmen (waarbij onder meer gebruik gemaakt kan worden van jouw surfgedrag). Met behulp van cookies is het ook mogelijk voor hen om bij te houden welke sites van adverteerders door jou worden bezocht. Envoseo heeft bedongen dat deze gegevens niet aan jouw persoonlijke gegevens worden gekoppeld.

Envoseo weet alleen van haar eigen websites welke daarvan je hebt bezocht.

Adverteerders kunnen alleen van de sites waarop ze adverteren zien elke je daarvan hebt bezocht. Deze gegevens worden onder meer gebruikt om de prestatie van een advertentie na te gaan. Een voorbeeld hiervan is het aantal keer dat dezelfde uiting aan dezelfde gebruiker getoond wordt. Hiermee wordt voorkomen dat een gebruiker telkens weer met dezelfde reclameboodschap geconfronteerd wordt. Daarnaast kan door middel van cookies gemeten worden hoeveel unieke bezoekers een bepaalde website heeft en bijvoorbeeld hoeveel nieuwe unieke bezoekers daar de volgende maand bij komen. Dit is waardevolle informatie om campagnes goed te kunnen plannen.

Door het gebruik van de Websites gaan wij uit van het verlenen van toestemming voor het plaatsen van cookies door Envoseo en onze partners. Je kan cookies op elk moment verwijderen of laten plaatsen (en alsnog toestemming intrekken of alsnog toestemming geven).

De meeste browsers kunnen zodanig worden ingesteld dat cookies geaccepteerd worden, niet (langer) geaccepteerd worden, of dat je op de hoogte wordt gesteld, wanneer je een cookie ontvangt. Instructies met betrekking tot het aanpassen van de instellingen van de browser en het verwijderen van cookies zijn te vinden in de instructies en/of met behulp van de ‘Help’-functie (in de toolbar) van de meeste browsers.