Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden en overeenkomst Envolutions

Deze overeenkomst is vastgesteld tussen de gebruiker van de services (verder genoemd: ‘de klant’) en Envolutions. Deze overeenkomst is toepasselijk op alle services van Envolutions (hierna verder ook genoemd ‘de services’) die geleverd zullen worden in overeenkomst en beschreven staan onder artikel 2 in deze overeenkomst.

1. Opzegging

Deze overeenkomst kan door beide van de partijen maandelijks worden opgezegd door geschreven notificatie vóór het einde van de maand.

Deze overeenkomst kan onmiddellijk worden beëindigd door Envolutions als:

 • De klant de facturen niet binnen diens aangegeven termijn betaalt.
 • De klant correcte uitvoering van de services verhindert of weigert mee te werken.

2. De Services

Envolutions levert de volgende services:

ICT solutions & beheer

Alle ICT systemen en netwerken (fysiek en online) worden in beheer genomen door Envolutions. Het gaat om actief beheer, waarbij er continue gekeken zal worden waar er verbeteringen mogelijk zijn. Daarnaast zorgen wij ervoor dat alles naar behoren werkt en zullen we eventuele storingen zo snel mogelijk oplossen. Onze focus ligt op verbetering en preventie. Deze dienst omvat onder andere het beheer van alle computers, netwerken, servers, cloudservers, mobiele telefoons, vaste telefoons, aansluitingen en certificaten. Hieronder een opsomming van de kernactiviteiten.

-het verhelpen van storingen in gebruikte vooraf duidelijk gemaakte hardware.

-het verbeteren van gebruiksgemak, snelheid en kwaliteit van hardware en software of internet aansluitingen.

-het instellen van maatregelen om schadelijke situaties zoals cyberaanvallen of inbreuken te voorkomen.

-het maken van back-ups

Online marketing & S.E.O.

Met S.E.O. premium en online marketing zal de vindbaarheid van de site, maar ook de online branding actief beheert en geboost worden. Wij zorgen ervoor dat alle nieuwe teksten herschreven worden in de juiste opzet. Er zal regelmatig onderhoud aan de site gepleegd worden om te zorgen dat deze up-to-date is betreffende zoekmachineoptimalisatie. Daarnaast kunnen er in overleg social-media campagnes uitgevoerd worden door ons. Hieronder een opsomming van de kernactiviteiten.

– het opstellen van social media campagnes

– het voorzien van online branding support, zowel in een actieve en adviserende rol

-aanpassingen van tekst, media en andere wijzingen op de pagina’s van de toegewezen site.

-aanpassingen binnen het gebruikte CMS (content management system), inclusief plugins en thema’s.

-verwijdering van malware, spam, of ongewenste code.

-toevoeging van code om met software van derden (e.g. Google) analyses en verbetering in te voeren.

-herstellen van bestanden en/of emails van back-ups indien beschikbaar.

-aanpassing van meta-tekst en titels.

Update & beheer website

Om te zorgen dat de website goed ontvangen wordt door de doelgroep, maar ook goed geïndexeerd word door zoekmachines zijn er een aantal verbeteringen nodig. Front-end dienen er een aantal teksten herschreven en van media voorzien te worden. Naast het herschrijven en herstructureren leveren wij ook de media en bestanden aan. Back-end moeten er een aantal verbeteringen doorgevoerd worden, alsmede een aantal aanpassingen in de structuur. Hierbij gaat het om het inschrijfsysteem maar ook om de snelheid van de website. Het is daarnaast ook van groot belang dat er een SSL-certificaat actief gesteld word. Het beheer van de website houdt in dat de juiste certificaten actief zijn en dat er regelmatig updates en back-ups uitgevoerd worden. Hieronder een opsomming van de kernactiviteiten.

-Het updaten en bijhouden van een SSL-certificaat en andere ontwikkelingen.

-Het maatregelen toepassen om spam en bots en diens mogelijke invloed te voorkomen en beperken.

-Het wijzigen van content op de pagina’s van de betreffende websites.

-Het wijzigen en updaten van plugins, code en instellingen van de betreffende websites.

-Het optimaliseren van de reponsiviteit

-Het maken van back-ups

Dataverzameling en analyse

Er zal ook dataverzameling plaatsvinden door gecertificeerde analisten. Deze data wordt teruggekoppeld aan de website en vormt de basis voor de genoemde verbeteringen. Daarnaast is de verzamelde data ook bijzonder bruikbaar bij de online marketing en eventuele S.E.A. campagnes (betaalde advertenties). Hieronder een opsomming van de kernactiviteiten.

-Het aanpassen van de code van de site en/of plugins om data-analyserende programma’s te gebruiken van mogelijk zowel eigen als derde partij software.

-Het maken van een account voor de klant om bij bepaalde externe services zelf de data te kunnen inzien.

-Het verstrekken van advies over doelgroep-targeting, demografie, geografie, en marketingstrategieën.

-Het filteren van alle data om relevante conclusies te trekken.

S.E.A. (Search Engine Advertising) en ‘paid advertising’

Envolutions is in staat via externe programma’s zoals Google’s AdWords, advertenties  voor de klant te plaatsen. Deze advertenties worden zo gemaakt zodat de klant naar inzicht van Envolutions er het meest profijt van heeft. Omdat er constant gebruik wordt gemaakt van gegenereerde data van dergelijke programma’s en eventueel extra analytische services is het mogelijk dat de advertenties van tijd tot tijd worden gewijzigd voor betere prestaties. Met betrekking van betaald adverteren levert Envolutions o.a. de volgende services:

-Het maken van advertentiestrategiëen

-Het beheren van lopende advertentiecampagnes

-Het creëeren van advertenties

-Het integreren van meerdere gegevensbronnen om effectiviteit van campagnes te verhogen

De services van Envolutions bestaan voornamelijk uit de hiervoor genoemde, maar beperken zich niet tot deze. Indien er behoefte is aan andere acties die hier niet worden genoemd en niet binnen de servicebeschrijving vallen, zal de klant vooraf deze actie schriftelijk of via mail op de hoogte worden gesteld en moeten deze bevestigd worden. Een uitgevoerde actie kan niet gegarandeerd worden herroepen.

3. Betalingen en garantie

Klant stemt toe alle verdiensten van de services  van Envolutions te betalen in overeenstemming met deze overeenkomst. De facturen moeten vóóraf de ingang van de betreffende services worden betaald, tenzij anders overeengekomen. De klant stemt eveneens toe dat in het geval van beëindiging van deze overeenkomst door de klant, geen restituties worden gegeven door Envolutions of leden daarvan. De klant verzekerd ook resterende rekeningen voor lopende online advertentiecampagnes af te betalen.

Betreffende tegoeden die door externe software of programma’s worden gebruikt of services zoals adverteren te bekostigen, mocht dit door de klant zijn/haar rekening worden betaald en beheerd door Envolutions worden, kan Envolutions niet aansprakelijk worden gesteld voor een eventuele overschrijding van 10% van een aangegeven budget. De processen voor het verrekenen van dergelijke tegoeden verschillen per programma of bedrijf en bovendien is het mogelijk dat er kwesties van afronding of aflopende campagneverplichtigingen worden toegepast door dezen. Hoewel Envolutions erna streeft ondanks dergelijke regelingen overschrijdingen te voorkomen zijn deze niet uit te sluiten.

4. Verantwoordelijkheden

Om het te verlenen van de aangeboden services zal de klant het volgende overeenstemmen:

 • De klant zal Envolutions toegang verlenen tot de betreffende websites zolang de overeenkomst geldt, met het doel om de services uit te voeren. Dit kan afhankelijk van de service ook de mogelijkheid om nieuwe content toe te voegen, te verwijderen en veranderingen aan te brengen.
 • De klant zal opgevraagde informatie die Envolutions nodig heeft om de services te verrichten adequaat verlenen.
 • De klant zal, indien andere partijen tevens wijzingen maken op het raakvlak van de aangeboden services, Envolutions hierover inlichten alvorens deze overeenkomst is geaccepteerd.
 • De klant zal Envolutions bevoegdheid geven om diens logo’s, merk, handelsnaam, bedrijfsafbeeldingen, etc., te gebruiken voor het creëren van content en ander gebruik dat noodzakelijk wordt geacht door Envolutions voor de gebruikte service voor de betreffende site(s).
 • Indien de klant het oneens is met eventueel toegevoegde tekstuele of audiovisuele inhoud en er géén compromis kan worden gesloten, moet de klant deze zelf aanleveren binnen 2 weken indien geen ander tijdsbestek aangegeven. De inhoudt moet voldoen aan de gegeven vereisten van Envolutions (e.g. 300 woorden artikel, of 1920×1080 resolutie afbeeldingen).

5. Bevestigingen

De klant begrijpt en erkent dat:

-Met betrekking tot diens S.E.O. services heeft Envolutions geen invloed of controle over het beleid van de beoogde zoekmachines of directories met betrekking tot welke content of type sites zij nu of in de toekomst accepteren en/of bevorderen.  De klant zijn website(s) kunnen onvindbaar zijn door een zoekmachine door toedoen van deze zoekmachine zelf. Hierdoor kan Envolutions geen plaats of rank voor altijd garanderen.

-Met betrekking tot diens S.E.O. services hebben verschillende zoekmachines hun eigen tijdsduur voor indexatie en inzendingen. Dit kan van 2 uur oplopen tot een duur van 4 maanden. Envolutions probeert zo snel mogelijk de indexatie te realiseren, maar staat niet garant voor vertragingen door de zoekmachines.

-Envolutions is niet verantwoordelijk voor wijzigingen gemaakt door andere partijen of door eventuele negatieve gevolgen van dien.

-Envolutions zal geen reparaties verrichten op sites die gehackt, geïnfecteerd, of op andere wijze schadelijk voor gebruik zijn gemaakt vooraf voor de services is aangemeld.

-Reparaties of herstelprocedures op websites van de klant zijn niet gegarandeerd. Eveneens als volledig herstel door het gebruik van back-ups.

6. Schadeloosstelling

De klant zal Envolutions (incl. dochterondernemingen, filialen, officieren, agenten, co-branders of andere partners en werknemers) schadeloos stellen voor elke eventuele claim, aansprakelijkheid, kosten of uitgaven (inclusief, maar niet gelimiteerd tot redelijke advocaatkosten en alle gerelateerde kosten en uitgaven) opgelopen door Envolutions als gevolg van een claim, vonnis of arbitrage tegen Envolutions in verband met of voortvloeiend uit:

 1. Foto’s, illustraties, grafische beelden, audiomateriaal, videoclips, tekst, data of enige andere informatie, content of materiaal (schriftelijk, grafisch, audiovisueel of anders) verleent aan Envolutions door de klant.
 2. Een claim die beweert dat Envolutions’s gebruik van de klant hun data, content of materiaal, inbreuk maakt op de rechten van het intellectuele eigendom van een derde partij.

Om te kwalificeren voor genoemde maatregelen en betalingen moet Envolutions:

 1. De klant binnen 14 dagen na vermelding een dergelijk geschreven klacht (door) sturen.
 2. De klant toestaan om het proces volledig te laten controleren in de verdediging en alle onderhandelingen, en mee te werken aan de klant zijn oplossing.

7. Disclaimer van overige garanties

Envolutions verzekert niet dat de services de verwachtingen, standaarden of benodigdheden van de klant bereiken. Het risico betreffende de kwaliteit en prestaties ligt bij de klant tenzij anders vermeld is. Envolutions biedt de services aan ‘zoals aangeboden’ en zonder extra garanties. De partijen accepteren dat A) the tijdelijke garanties staande in deze voorwaarden de enige garanties zijn gegeven door beide partijen. B) beide partijen elke andere garantie, zowel geuit als geïmpliceerd, als niet geldig beschouwen. Als een bepaling in deze overeenkomst onwettig, ongeldig of voor een willekeurige reden niet afgedwongen kan worden, dan zal deze bepaling worden geacht als niet deel van de overeenkomst en zal dit de validiteit van de rest van de overeenkomst niet in twijfel trekken.

8. Gelimiteerde verantwoordelijkheid

Envolutions zal niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige vorm van indirecte, speciale of gevolgschade van, inclusief, maar niet gelimiteerd tot:

 • Waarborgbaarheid van verkoopbaarheid van de weergeven producten door een of meerdere services.
 • Verloren omzet, ongeacht of deze voorzienbaar was gebaseerd of aangenomen op basis van breuk van garantie, contract, onachtzaamheid of strikte aansprakelijkheid.
 • Het verlies van data of elke vorm van verlies in prestaties a.d.h.v. de services.

Envolutions waarborgt geen garanties betreffende producten van derden, software, apparatuur, inhoud, hardware verkregen door derden partijen.

9. Vertegenwoordiging klant

De klant maakt de volgende garanties en vertegenwoordigingen in het voordeel van Envolutions:

 • Elke vorm van inhoud zoals tekst, grafische beelden, designs, merknamen en andere ontwerpwerk geleverd aan Envolutions door de klant, rechtmatig eigendom is van de klant of dat de klant toestemming heeft van de rechtmatige eigenaar om deze elementen te gebruiken. De klant stelt NXXT schadeloos voor enige disputen ontstaande door claims en beschuldigingen van derden, en beschermt Envolutions en diens medewerkers.
 • De klant garandeert Envolutions onvoorwaardelijk dat de klant zijn/haar betreffende website niet gehackt of op een andere manier geïnfecteerd met malware/spyware is vooraf het aanmelden voor diens gewenste services.
 • Van tijd tot tijd kan het voorkomen dat de overheid sancties of belasting regels aanpast invloed hebbende op internet en elektronische commerce. De klant stemt overeen dat de klant verantwoordelijkheid is voor de inachtneming van deze wetten en regels en behoudt en beschermt Envolutions voor enige vorm van beschuldiging, claim, boetes of andere gecreëerde kosten.

10. Vertrouwelijkheid en geheimhouding

De partijen stemmen in met het geheimhouden van de eigendommen, data, persoonsgegevens en vertrouwelijke informatie van de andere partij. Dit bevat, maar is niet gelimiteerd tot: geschreven of orale contracten en afspraken, handelsgeheimen, ‘know-how’, bedrijfstactieken en methoden, beleid, aantekeningen, rapporten, dossiers, in computer opgeslagen of gerelateerde informatie, financiële informatie en bronnen. Hiervan is informatie uitgesloten die:

 1. Bekend of bekend is geworden in het openbare domein of publiek op een manier dat enige vorm van breuk in verplichtingen of deze overeenkomst uitsluit.
 2. Van te voren al bekend was of rechtmatig bemachtigde informatie van derden is.
 • Onafhankelijk is ontwikkeld door de ontvangende partij.
 1. Onderworpen is aan openbaarmaking onder gerechtelijk bevel

Beide partijen zullen geen informatie in welke vorm dan ook, bekend aan derden maken of gebruik maken van de informatie voor een ander doel dan in deze overeenkomst is beschreven. Alle informatie en intellectuele  eigendommen van de partijen zullen exclusief diens partij zijn/haar rechtmatige eigendommen blijven. Beide partijen stemmen toe dat, in het geval van openbaarmaking van vertrouwelijke informatie door een partij op een manier die niet in overeenstemming is met de algemene voorwaarden en overeenstemming, de andere partij van gelijkwaardige verlossing van de geheimhoudingsplicht betreffende de data en informatie ontvangt. Niettegenstaande de beëindiging of afloop van deze overeenkomst zijn Envolutions en de klant het overeen dat de verplichtingen met betrekking tot geheimhouding in werking blijven tot een hoogte van 3 jaar vanaf het moment van beëindiging van deze overeenkomst.

11. Overmacht

Geen van de partijen zal aansprakelijk zijn of zal worden geacht contractbreuk te hebben veroorzaakt door enige vertraging of mislukken van een of meer van de punten in deze overeenkomst of services als dit een gevolg is van een oorzaak, conditie of situatie die buiten de redelijke macht van de partij om is ontstaan en deze niet met een redelijke toewijding kan worden verholpen. Als een geval voorkomt wat aan het bovenstaande voldoet, moet de betreffende partij per direct de andere partij op de hoogte stellen en zich inzetten om de geleden schade of gemiste potentie te minimaliseren.

12. Contact

Elke vermelding of notificatie die is vereist te geven volgens dit contract, zal geschreven moeten zijn en persoonlijk aan de aangegeven partij worden afgegeven met ondertekening. Dit kan tevens met een gecertificeerd en geregistreerd mailadres. Beide partijen kunnen diens mailadres wijzigen, maar zullen volgens dezelfde voorwaarden de andere partij op de hoogte brengen.

13. Jurisdictie en disputen

Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die over of naar aanleiding van de overeenkomst ontstaan, geschillen over het bestaan en de geldigheid daarvan daaronder begrepen, zullen worden beslecht door de Rechtbank Midden-Nederland. Zulks belet partijen evenwel niet in onderling overleg een gerezen geschil aan een geschikte eenscheidsgerecht te onderwerpen.

14. Binding aan opvolgers

De verschaffingen van de overeenkomst zullen bindend zijn en in het voordeel van beide partijen, hun erfgenamen, administrators, opvolgers en toegewezen personen.

15. Verwijsbaarheid

De klant mag niet deze overeenkomst of diens rechten en plichten aan een derde partij opdragen zonder geschreven toestemming van Envolutions. Envolutions  behoudt het recht om onderaannemers toe te wijzen als blijkt dat dit nodig is om binnen een tijdsbestek een project te voltooien.

16. Scheidbaarheid

Als een term, clausule of bepaling van deze overeenkomst als invalide wordt beschouwd of niet als van kracht door een competente jurisdictie verklaart wordt, zal een dergelijke discrepantie de validiteit van de resterende termen, clausules of bepalings niet schenden, maar zal de betreffende term, clausule of bepaling gescheiden verklaart worden van de overeenkomst.

17. Intellectueel eigendom

Alle gemaakte rapporten en strategiëen gemaakt als gevolg van de voorgaande genoemde services mits anders beschreven zijn intellectueel eigendom van Envolutions. Envolutions behoudt het recht om na beëindiging van de overeenkomst tussen hen en de klant, de intellectuele eigendommen mee te nemen of exclusief toegankelijk te maken voor Envolutions. Dit geldt ook voor betaalde advertentiecampagnes of services met uitzondering van de door deze externe bedrijven uitgegeven facturen of informatiegegevens voor kosten. In het geval dat er content of beheer is uitgevoerd bij accounts of programma’s van de klant, behoudt Envolutions het recht om diens eigen toevoegingen of aanpassingen weer te verwijderen voor het behoud van bedrijfstactieken en ontwikkelde methodes.

18. Gelezen

Beide partijen verklaren dat ze de overeenkomst hebben gelezen en begrijpen aan welke voorwaarde, termen, definities, bepalingen ze zich tot verplichten.